SÖKES: Områdesansvariga!

Vi har nu fått några frivilliga för vissa områden, men fler frivilliga behövs!

Vi behöver ytterligare två kompostansvariga som ser till att det ser bra ut samt kollar med jämna mellanrum, att det inte slängs fel saker på komposten.

Vi söker även ansvariga för de allmänna ytorna, t.ex. lekplatsen, och ser till att dessa är prydliga och rena, men även kommer med förslag om hur dessa kan utvecklas.

Så vill du hjälpa till på något sätt i föreningsarbetet så hör av dig till vår mail; anderslundskoloni@gmail.com

Mvh Styrelsen