Praktisk info 19/4-2021

Nu är dricksvatten öppnat och tillgängligt i dricksvattenposterna.

Toaletterna är nu öppnade.

Sopkärlen är på plats ute på området.