Medlemsmöte och årsmöte uppskjutet

Styrelsen har valt att skjuta på medlemsmötet till i Maj, vi har dock inte valt exakt datum ännu vilket vi återkommer närmare, det samma gäller årsmötet.

Information om detta har skickats ut per brev till alla medlemmar i föreningen.