Kommande möten

Vi planerar att ha medlemsmöte i början av februari 2021 och årsmöte i andra halvan av mars 2021. Motioner till årsmöte ska vara inskickade senast 31 januari 2021.